2ndDanh sách đã được xác nhận

2021-03-19 08:00 ~ 2021-03-24 14:59 (GMT+0)

17% Bonus : PROB 15% Bonus : BTC, ETH, USDT

Mua PROBSố dư tài khoản khả dụng0.00000000PROB
Thanh toán
PROB
25%
50%
75%
100%
Bạn nhận
0
OLY
Kết thúc Sale số.2

Giá trị ước tính0 USDT

Giá0.6 USDT

Số lượng mua0 OLY

Bonus0 OLY

Số lượng bao gồm cả Bonus0 OLY

CẨN THẬN

  • Sale and purchase of OLYSEUM take place between you and OLYSEUM (the “Issuer”) and ProBit is neither a seller nor a party as any capacity in the sale of OLYSEUM
  • Purchase of OLYSEUM is final and there will be no refunds or cancellations
  • Please contact the Issuer for any inquiries regarding OLYSEUM
  • Distribution schedule of OLYSEUM is to be determined by the Issuer.
  • Xem các điều khoản

Thông báo về Giá

  • BTC,ETH: Giá US$ đăng bởi CoinMarketCap tại https://coinmarketcap.com vào 8:00 sáng mỗi ngày (giờ Hàn Quốc)
  • 1 USDT = 1 US$
  • PROB: giá khối lượng trung bình của 10 phút trước từ thị trường PROB/USDT tại ProBit Global được cập nhật mỗi phút.

chi tiết

Name
OLYSEUM (OLY)
Date
2021-03-19 08:00 (GMT+0)
Price
1 OLY = 0.6 USDT
Bonus
17% Bonus for PROB
15% Bonus for BTC, ETH, USDT
Bonus Lockup
2 weeks
Softcap
500,000 USDT
Hardcap
3,000,000 USDT
Usage
OLYSEUM is an innovative blockchain-powered social platform built to reward engagement, bringing fans and stars closer together
Whitepaper
Tech
ERC-20