OLYSEUM (OLY) IEO

2ndDanh sách đã được xác nhận

2021-03-19 08:00 ~ 2021-03-24 14:59 (UTC+0)

17% Bonus : PROB 15% Bonus : BTC, ETH, USDT

Mua PROBSố dư tài khoản khả dụng0.00000000PROB
Thanh toán
PROB
25%
50%
75%
100%
Bạn nhận
0
OLY
Kết thúc bán Vòng.2nd

Giá trị ước tính0 USDT

Giá0.6 USDT

Số lượng mua0 OLY

Bonus0 OLY

Số lượng bao gồm cả Bonus0 OLY

Chi tiết

Name
OLYSEUM (OLY)
Date
2021-03-19 08:00 (UTC+0)
Price
1 OLY = 0.6 USDT
Bonus
17% Bonus for PROB
15% Bonus for BTC, ETH, USDT
Bonus Lockup
2 weeks
Softcap
500,000 USDT
Hardcap
3,000,000 USDT
Usage
OLYSEUM is an innovative blockchain-powered social platform built to reward engagement, bringing fans and stars closer together
Whitepaper
Tech
ERC-20
Minimum purchase
100 OLY

CẨN THẬN

  • Sale and purchase of OLYSEUM take place between you and OLYSEUM (the “Issuer”) and ProBit is neither a seller nor a party as any capacity in the sale of OLYSEUM
  • Purchase of OLYSEUM is final and there will be no refunds or cancellations
  • Please contact the Issuer for any inquiries regarding OLYSEUM
  • Distribution schedule of OLYSEUM is to be determined by the Issuer.
  • Xem các điều khoản

Thông báo về Giá

  • BTC,ETH: Giá USD đăng bởi CoinMarketCap tại https://coinmarketcap.com vào 23:00 giờ mỗi ngày (giờ UTC)
  • 1 USDT = 1 USD
  • PROB: giá khối lượng trung bình của 10 phút trước từ thị trường PROB/USDT tại ProBit Global được cập nhật mỗi phút.