Danh sách đã được xác nhận
2019-05-07 03:00 ~ 2019-05-08 02:59 (GMT+0)
Mua PROBSố dư tài khoản khả dụng0.00000000PROB
Thanh toán
PROB
25%
50%
75%
100%
Bạn nhận
0
ORIGIN
Kết thúc Sale số.1

Giá trị ước tính0 USDT

Giá0.018 USDT

Số lượng mua0 ORIGIN

Bonus0 ORIGIN

Số lượng bao gồm cả Bonus0 ORIGIN

CẨN THẬN

  • Sale and purchase of ORIGIN take place between you and ORIGIN (the “Issuer”) and ProBit is neither a seller nor a party as any capacity in the sale of ORIGIN
  • Purchase of ORIGIN is final and there will be no refunds or cancellations
  • Please contact the Issuer for any inquiries regarding ORIGIN
  • Distribution schedule of ORIGIN is to be determined by the Issuer.
  • Xem các điều khoản

Thông báo về Giá

  • BTC,ETH,XRP: Giá US$ đăng bởi CoinMarketCap tại https://coinmarketcap.com vào 8:00 sáng mỗi ngày (giờ Hàn Quốc)
  • 1 USDT = 1 US$
  • PROB: giá khối lượng trung bình của 10 phút trước từ thị trường PROB/USDT tại ProBit Global được cập nhật mỗi phút.