Origin (ORIGIN) IEO

Danh sách đã được xác nhận
2019-05-07 03:00 ~ 2019-05-08 02:59 (UTC+0)
Mua PROBSố dư tài khoản khả dụng0.00000000PROB
Thanh toán
PROB
25%
50%
75%
100%
Bạn nhận
0
ORIGIN
Kết thúc bán Vòng.1st

Giá trị ước tính0 USDT

Giá0.018 USDT

Số lượng mua0 ORIGIN

Bonus0 ORIGIN

Số lượng bao gồm cả Bonus0 ORIGIN

Chi tiết

Name
Origin (ORIGIN)
Date
2019-06-18(Tuesday) 12:00 (GMT+9)
Price
1 ORIGIN = 0.018 USD
Bonus
10% for USDT, BTC, ETH, XRP, 15% for PROB
Bonus Lockup
2 months after listing
Softcap
$3,000,000
Hardcap
$16,500,000
Usage
Retail purchase as discount token, Authentication service, Loyalty Rewards Programme, Bounty Rewards Programme, Maintaining ORIGIN Network sustainability
Tech
ERC-20
Minimum purchase
50 ORIGIN

CẨN THẬN

  • Sale and purchase of ORIGIN take place between you and ORIGIN (the “Issuer”) and ProBit is neither a seller nor a party as any capacity in the sale of ORIGIN
  • Purchase of ORIGIN is final and there will be no refunds or cancellations
  • Please contact the Issuer for any inquiries regarding ORIGIN
  • Distribution schedule of ORIGIN is to be determined by the Issuer.
  • Xem các điều khoản

Thông báo về Giá

  • BTC,ETH,XRP: Giá USD đăng bởi CoinMarketCap tại https://coinmarketcap.com vào 23:00 giờ mỗi ngày (giờ UTC)
  • 1 USDT = 1 USD
  • PROB: giá khối lượng trung bình của 10 phút trước từ thị trường PROB/USDT tại ProBit Global được cập nhật mỗi phút.