Danh sách đã được xác nhận

2021-04-16 09:00 ~ 2021-04-17 09:00 (GMT+0)

Mua PROBSố dư tài khoản khả dụng0.00000000PROB
Thanh toán
PROB
25%
50%
75%
100%
Bạn nhận
0
PAYB
Kết thúc Bán

Giá trị ước tính0 USDT

Giá0.03 USDT

Số lượng mua0 PAYB

Bonus0 PAYB

Số lượng bao gồm cả Bonus0 PAYB

CẨN THẬN

  • Sale and purchase of Paybswap take place between you and Paybswap (the “Issuer”) and ProBit is neither a seller nor a party as any capacity in the sale of Paybswap
  • Purchase of Paybswap is final and there will be no refunds or cancellations
  • Please contact the Issuer for any inquiries regarding Paybswap
  • Distribution schedule of Paybswap is to be determined by the Issuer.
  • Xem các điều khoản

Thông báo về Giá

  • BTC,ETH,XRP: Giá US$ đăng bởi CoinMarketCap tại https://coinmarketcap.com vào 8:00 sáng mỗi ngày (giờ Hàn Quốc)
  • 1 USDT = 1 US$
  • PROB: giá khối lượng trung bình của 10 phút trước từ thị trường PROB/USDT tại ProBit Global được cập nhật mỗi phút.

chi tiết

Name
Paybswap (PAYB)
Date
2021-04-16 09:00 (GMT+0)
Price
1 PAYB = 0.03 USDT
Bonus
Bonus Lockup
Softcap
0 USDT
Hardcap
5,000,000 USDT
Usage
A Cross-Chain Automated Market Maker (AMM) Yield Farming And NFT Marketplace on Binance Smart Chain. PaybSwap takes full advantage of its cross-chain features in order to power trading between assets from multiple blockchains using bridge modules. The cross-chain bridge is to connect Ethereum Chain and Polkadot ecosystem.
Whitepaper
Tech
Binance Smart Chain