PayrLink (PAYR) IEO

2ndDanh sách đã được xác nhận

2021-07-01 00:00 ~ 2021-07-05 14:00 (UTC+0)

20% Bonus : PROB 10% Bonus : BTC, ETH, USDT

Mua PROBSố dư tài khoản khả dụng0.00000000PROB
Thanh toán
PROB
25%
50%
75%
100%
Bạn nhận
0
PAYR
Kết thúc bán Vòng.2nd

Giá trị ước tính0 USDT

Giá0.018 USDT

Số lượng mua0 PAYR

Bonus0 PAYR

Số lượng bao gồm cả Bonus0 PAYR

Chi tiết

Name
PayrLink (PAYR)
Date
2021-07-01 00:00 (UTC+0)
Price
1 PAYR = 0.018 USDT
Homepage
Bonus
20% Bonus for PROB
10% Bonus for BTC, ETH, USDT
Bonus Lockup
1 month
Softcap
30,000 USDT
Hardcap
895,000 USDT
Usage
PAYR holders can get rewarded by staking their PAYR to PayrLink escrow pools and farming pools or being jurors in arbitration center.
Whitepaper
Tech
ERC-20
Minimum purchase
4,000 PAYR

CẨN THẬN

  • Sale and purchase of PayrLink take place between you and PayrLink (the “Issuer”) and ProBit is neither a seller nor a party as any capacity in the sale of PayrLink
  • Purchase of PayrLink is final and there will be no refunds or cancellations
  • Please contact the Issuer for any inquiries regarding PayrLink
  • Distribution schedule of PayrLink is to be determined by the Issuer.
  • Xem các điều khoản

Thông báo về Giá

  • BTC,ETH: Giá USD đăng bởi CoinMarketCap tại https://coinmarketcap.com vào 23:00 giờ mỗi ngày (giờ UTC)
  • 1 USDT = 1 USD
  • PROB: giá khối lượng trung bình của 10 phút trước từ thị trường PROB/USDT tại ProBit Global được cập nhật mỗi phút.