Payment Porte Token (PORTE) IEO

2ndDanh sách đã được xác nhận

2019-08-20 03:00 ~ 2019-08-25 14:59 (UTC+0)

30% Bonus : PROB 25% Bonus : BTC, ETH, XRP, USDT

Mua PROBSố dư tài khoản khả dụng0.00000000PROB
Thanh toán
PROB
25%
50%
75%
100%
Bạn nhận
0
PORTE
Kết thúc bán Vòng.2nd

Giá trị ước tính0 USDT

Giá0.05 USDT

Số lượng mua0 PORTE

Bonus0 PORTE

Số lượng bao gồm cả Bonus0 PORTE

Chi tiết

Name
Payment Porte Token (PORTE)
Date
2019-08-20 03:00 (UTC+0)
Price
1 PORTE = 0.05 USD
Bonus
30% Bonus for PROB
25% Bonus for BTC, ETH, XRP, USDT
Bonus Lockup
6 weeks
Softcap
None
Hardcap
9,000,000 USD
Usage
User rewards, revenue distribution, cash-out function in social platform
Whitepaper
Tech
STELLAR
Minimum purchase
50 PORTE

CẨN THẬN

  • Sale and purchase of PORTE take place between you and PORTE (the “Issuer”) and ProBit is neither a seller nor a party as any capacity in the sale of PORTE
  • Purchase of PORTE is final and there will be no refunds or cancellations
  • Please contact the Issuer for any inquiries regarding PORTE
  • Distribution schedule of PORTE is to be determined by the Issuer.
  • Xem các điều khoản

Thông báo về Giá

  • BTC,ETH,XRP,XLM: Giá USD đăng bởi CoinMarketCap tại https://coinmarketcap.com vào 23:00 giờ mỗi ngày (giờ UTC)
  • 1 USDT = 1 USD
  • PROB: giá khối lượng trung bình của 10 phút trước từ thị trường PROB/USDT tại ProBit Global được cập nhật mỗi phút.