QoinIQ (QIQ) IEO

3rdDanh sách đã được xác nhận

2021-06-18 07:00 ~ 2021-06-28 14:59 (UTC+0)

12% Bonus : PROB 10% Bonus : BTC, ETH, XRP, USDT

Mua PROBSố dư tài khoản khả dụng0.00000000PROB
Thanh toán
PROB
25%
50%
75%
100%
Bạn nhận
0
QIQ
Kết thúc bán

Giá trị ước tính0 USDT

Giá0.275 USDT

Số lượng mua0 QIQ

Bonus0 QIQ

Số lượng bao gồm cả Bonus0 QIQ

Chi tiết

Name
QoinIQ (QIQ)
Date
2021-06-18 07:00 (UTC+0)
Price
1 QIQ = 0.275 USDT
Bonus
12% Bonus for PROB
10% Bonus for BTC, ETH, XRP, USDT
Bonus Lockup
8 days
Softcap
0 USDT
Hardcap
4,000,000 USDT
Usage
QoinIQ utility tokens will be available to the users as the means to access QoinSuit and its services
Tech
ERC-20
Minimum purchase
5 QIQ

CẨN THẬN

  • Sale and purchase of QoinIQ take place between you and QoinIQ (the “Issuer”) and ProBit is neither a seller nor a party as any capacity in the sale of QoinIQ
  • Purchase of QoinIQ is final and there will be no refunds or cancellations
  • Please contact the Issuer for any inquiries regarding QoinIQ
  • Distribution schedule of QoinIQ is to be determined by the Issuer.
  • Xem các điều khoản

Thông báo về Giá

  • BTC,ETH,XRP: Giá USD đăng bởi CoinMarketCap tại https://coinmarketcap.com vào 23:00 giờ mỗi ngày (giờ UTC)
  • 1 USDT = 1 USD
  • PROB: giá khối lượng trung bình của 10 phút trước từ thị trường PROB/USDT tại ProBit Global được cập nhật mỗi phút.