CitiOs Coin (R2R) IEO

2ndDanh sách đã được xác nhận

2019-11-13 06:00 ~ 2019-11-15 14:00 (UTC+0)

40% Bonus : PROB 20% Bonus : BTC, ETH, XRP, USDT

Mua PROBSố dư tài khoản khả dụng0.00000000PROB
Thanh toán
PROB
25%
50%
75%
100%
Bạn nhận
0
R2R
Kết thúc bán Vòng.2nd

Giá trị ước tính0 USDT

Giá0.4 USDT

Số lượng mua0 R2R

Bonus0 R2R

Số lượng bao gồm cả Bonus0 R2R

CẨN THẬN

  • Sale and purchase of R2R take place between you and R2R (the “Issuer”) and ProBit is neither a seller nor a party as any capacity in the sale of R2R
  • Purchase of R2R is final and there will be no refunds or cancellations
  • Please contact the Issuer for any inquiries regarding R2R
  • Distribution schedule of R2R is to be determined by the Issuer.
  • Xem các điều khoản

Thông báo về Giá

  • BTC,ETH,XRP: Giá USD đăng bởi CoinMarketCap tại https://coinmarketcap.com vào 23:00 giờ mỗi ngày (giờ UTC)
  • 1 USDT = 1 USD
  • PROB: giá khối lượng trung bình của 10 phút trước từ thị trường PROB/USDT tại ProBit Global được cập nhật mỗi phút.