Reckoon (ROOK) IEO

2ndDanh sách đã được xác nhận

2020-04-07 08:00 ~ 2020-04-14 08:00 (UTC+0)

75% Bonus : PROB 70% Bonus : BTC, ETH, USDT

Mua PROBSố dư tài khoản khả dụng0.00000000PROB
Thanh toán
PROB
25%
50%
75%
100%
Bạn nhận
0
ROOK
Kết thúc bán Vòng.2nd

Giá trị ước tính0 USDT

Giá0.2 USDT

Số lượng mua0 ROOK

Bonus0 ROOK

Số lượng bao gồm cả Bonus0 ROOK

Chi tiết

Name
Reckoon (ROOK)
Date
2020-04-07 08:00 (UTC+0)
Price
1 ROOK = 0.2 USDT
Bonus
75% Bonus for PROB
70% Bonus for BTC, ETH, USDT
Bonus Lockup
3 months after listing
Softcap
500,000 USD
Hardcap
Usage
ROOK is the utility token of Reckoon Ecosystem and can be used on the platform as a payment currency, there will be added benefits for the retailers and shoppers on the usage of ROOK on the platform.
Whitepaper
Tech
ERC-20
Minimum purchase
10 ROOK

CẨN THẬN

  • Sale and purchase of ROOK take place between you and ROOK (the “Issuer”) and ProBit is neither a seller nor a party as any capacity in the sale of ROOK
  • Purchase of ROOK is final and there will be no refunds or cancellations
  • Please contact the Issuer for any inquiries regarding ROOK
  • Distribution schedule of ROOK is to be determined by the Issuer.
  • Xem các điều khoản

Thông báo về Giá

  • BTC,ETH: Giá USD đăng bởi CoinMarketCap tại https://coinmarketcap.com vào 23:00 giờ mỗi ngày (giờ UTC)
  • 1 USDT = 1 USD
  • PROB: giá khối lượng trung bình của 10 phút trước từ thị trường PROB/USDT tại ProBit Global được cập nhật mỗi phút.