Revolution Games (RVLNG) IEO

2ndDanh sách đã được xác nhận

2022-02-03 01:00 ~ 2022-02-07 01:00 (UTC+0)

5% Bonus : PROB

Mua PROBSố dư tài khoản khả dụng0.00000000PROB
Thanh toán
PROB
25%
50%
75%
100%
Bạn nhận
0
RVLNG
Kết thúc bán Vòng.2nd

Giá trị ước tính0 USDT

Giá0.03 USDT

Số lượng mua0 RVLNG

Bonus0 RVLNG

Số lượng bao gồm cả Bonus0 RVLNG

Chi tiết

Name
Revolution Games (RVLNG)
Date
2022-02-03 01:00 (UTC+0)
Price
1 RVLNG = 0.03 USDT
Homepage
Bonus
5% Bonus for PROB
Bonus Lockup
3 Month
Softcap
400,000 USDT
Hardcap
2,000,000 USDT
Usage
A Highway From Crypto to Sports
Whitepaper
Tech
BEP20
Minimum purchase
2,500 RVLNG

CẨN THẬN

  • Sale and purchase of Revolution Games take place between you and Revolution Games (the "Issuer") and ProBit is neither a seller nor a party as any capacity in the sale of Revolution Games
  • Purchase of Revolution Games is final and there will be no refunds or cancellations
  • Please contact the Issuer for any inquiries regarding Revolution Games
  • Distribution schedule of Revolution Games is to be determined by the Issuer.
  • Xem các điều khoản

Thông báo về Giá

  • BTC,ETH,XRP: Giá USD đăng bởi CoinMarketCap tại https://coinmarketcap.com vào 23:00 giờ mỗi ngày (giờ UTC)
  • 1 USDT = 1 USD
  • PROB: giá khối lượng trung bình của 10 phút trước từ thị trường PROB/USDT tại ProBit Global được cập nhật mỗi phút.