Revolution Games (RVLNG) IEO

4thDanh sách đã được xác nhận

2022-02-22 05:00 ~ 2022-02-27 05:00 (GMT+0)

5% Bonus : PROB

Mua PROBSố dư tài khoản khả dụng0.00000000PROB
Thanh toán
PROB
25%
50%
75%
100%
Bạn nhận
0
RVLNG
Kết thúc Bán

Giá trị ước tính0 USDT

Giá0.03 USDT

Số lượng mua0 RVLNG

Bonus0 RVLNG

Số lượng bao gồm cả Bonus0 RVLNG

CẨN THẬN

  • Sale and purchase of Revolution Games take place between you and Revolution Games (the "Issuer") and ProBit is neither a seller nor a party as any capacity in the sale of Revolution Games
  • Purchase of Revolution Games is final and there will be no refunds or cancellations
  • Please contact the Issuer for any inquiries regarding Revolution Games
  • Distribution schedule of Revolution Games is to be determined by the Issuer.
  • Xem các điều khoản

Thông báo về Giá

  • BTC,ETH,XRP: Giá US$ đăng bởi CoinMarketCap tại https://coinmarketcap.com vào 8:00 sáng mỗi ngày (giờ Hàn Quốc)
  • 1 USDT = 1 US$
  • PROB: giá khối lượng trung bình của 10 phút trước từ thị trường PROB/USDT tại ProBit Global được cập nhật mỗi phút.

chi tiết

Name
Revolution Games (RVLNG)
Date
2022-02-22 05:00 (GMT+0)
Price
1 RVLNG = 0.03 USDT
Homepage
Bonus
5% Bonus for PROB
Bonus Lockup
3 Month
Softcap
400,000 USDT
Hardcap
2,000,000 USDT
Usage
A Highway From Crypto to Sports
Whitepaper
Tech
BEP20