SHIPITPRO (SHPP) IEO

3rdListing on thg 4 5

2021-03-22 05:00 ~ 2021-04-04 05:00 (UTC+0)

10% Bonus : PROB 5% Bonus : BTC, ETH, XRP, USDT

Mua PROBSố dư tài khoản khả dụng0.00000000PROB
Thanh toán
PROB
25%
50%
75%
100%
Bạn nhận
0
SHPP
Kết thúc bán

Giá trị ước tính0 USDT

Giá0.1 USDT

Số lượng mua0 SHPP

Bonus0 SHPP

Số lượng bao gồm cả Bonus0 SHPP

Chi tiết

Name
SHIPITPRO (SHPP)
Date
2021-03-22 05:00 (UTC+0)
Price
1 SHPP = 0.1 USDT
Bonus
10% Bonus for PROB
5% Bonus for BTC, ETH, XRP, USDT
Bonus Lockup
Softcap
0 USDT
Hardcap
12,000,000 USDT
Usage
SHPP is the fuel of Shipit Pro ecosystem. It allows Ethereum - based Smart Contracts to be used for automated contracts, shipping & customs procedures, and international payments.
Whitepaper
Tech
ERC-20
Minimum purchase
10 SHPP

CẨN THẬN

  • Sale and purchase of SHIPITPRO take place between you and SHIPITPRO (the “Issuer”) and ProBit is neither a seller nor a party as any capacity in the sale of SHIPITPRO
  • Purchase of SHIPITPRO is final and there will be no refunds or cancellations
  • Please contact the Issuer for any inquiries regarding SHIPITPRO
  • Distribution schedule of SHIPITPRO is to be determined by the Issuer.
  • Xem các điều khoản

Thông báo về Giá

  • BTC,ETH,XRP: Giá USD đăng bởi CoinMarketCap tại https://coinmarketcap.com vào 23:00 giờ mỗi ngày (giờ UTC)
  • 1 USDT = 1 USD
  • PROB: giá khối lượng trung bình của 10 phút trước từ thị trường PROB/USDT tại ProBit Global được cập nhật mỗi phút.