SHIPITPRO (SHPP) IEO

3rdListing on thg 4 5

2021-03-22 05:00 ~ 2021-04-04 05:00 (GMT+0)

10% Bonus : PROB 5% Bonus : BTC, ETH, XRP, USDT

Mua PROBSố dư tài khoản khả dụng0.00000000PROB
Thanh toán
PROB
25%
50%
75%
100%
Bạn nhận
0
SHPP
Kết thúc bán

Giá trị ước tính0 USDT

Giá0.1 USDT

Số lượng mua0 SHPP

Bonus0 SHPP

Số lượng bao gồm cả Bonus0 SHPP

CẨN THẬN

  • Sale and purchase of SHIPITPRO take place between you and SHIPITPRO (the “Issuer”) and ProBit is neither a seller nor a party as any capacity in the sale of SHIPITPRO
  • Purchase of SHIPITPRO is final and there will be no refunds or cancellations
  • Please contact the Issuer for any inquiries regarding SHIPITPRO
  • Distribution schedule of SHIPITPRO is to be determined by the Issuer.
  • Xem các điều khoản

Thông báo về Giá

  • BTC,ETH,XRP: Giá US$ đăng bởi CoinMarketCap tại https://coinmarketcap.com vào 8:00 sáng mỗi ngày (giờ Hàn Quốc)
  • 1 USDT = 1 US$
  • PROB: giá khối lượng trung bình của 10 phút trước từ thị trường PROB/USDT tại ProBit Global được cập nhật mỗi phút.

Chi tiết

Name
SHIPITPRO (SHPP)
Date
2021-03-22 05:00 (GMT+0)
Price
1 SHPP = 0.1 USDT
Bonus
10% Bonus for PROB
5% Bonus for BTC, ETH, XRP, USDT
Bonus Lockup
Softcap
0 USDT
Hardcap
12,000,000 USDT
Usage
SHPP is the fuel of Shipit Pro ecosystem. It allows Ethereum - based Smart Contracts to be used for automated contracts, shipping & customs procedures, and international payments.
Whitepaper
Tech
ERC-20