STAN WORLD (STAN) IEO

5thDanh sách đã được xác nhận

2019-11-07 06:00 ~ 2019-11-09 05:59 (UTC+0)

5% Bonus : PROB

Mua PROBSố dư tài khoản khả dụng0.00000000PROB
Thanh toán
PROB
25%
50%
75%
100%
Bạn nhận
0
STAN
Kết thúc bán

Giá trị ước tính0 USDT

Giá0.75 USDT

Số lượng mua0 STAN

Bonus0 STAN

Số lượng bao gồm cả Bonus0 STAN

Chi tiết

Name
STAN WORLD (STAN)
Date
2019-11-07 06:00 (UTC+0)
Price
1 STAN = 0.75 USDT
Bonus
5% Bonus for PROB
Bonus Lockup
1 month
Softcap
5,000,000 USD
Hardcap
30,000,000 USD
Usage
User rewards, items & contents buy & sell, cash-out function on social platform
Whitepaper
Tech
ERC-20
Minimum purchase
100 STAN

CẨN THẬN

  • Sale and purchase of STAN take place between you and STAN (the “Issuer”) and ProBit is neither a seller nor a party as any capacity in the sale of STAN
  • Purchase of STAN is final and there will be no refunds or cancellations
  • Please contact the Issuer for any inquiries regarding STAN
  • Distribution schedule of STAN is to be determined by the Issuer.
  • Xem các điều khoản

Thông báo về Giá

  • BTC,ETH,XRP: Giá USD đăng bởi CoinMarketCap tại https://coinmarketcap.com vào 23:00 giờ mỗi ngày (giờ UTC)
  • 1 USDT = 1 USD
  • PROB: giá khối lượng trung bình của 10 phút trước từ thị trường PROB/USDT tại ProBit Global được cập nhật mỗi phút.