Multichain Ventures Tokes (TKS) IEO

Danh sách đã được xác nhận

2020-01-31 00:00 ~ 2020-02-03 23:59 (UTC+0)

30% Bonus : BTC, ETH, XRP, PROB, USDT

Mua PROBSố dư tài khoản khả dụng0.00000000PROB
Thanh toán
PROB
25%
50%
75%
100%
Bạn nhận
0
TKS
Kết thúc bán Vòng.1st

Giá trị ước tính0 USDT

Giá0.05 USDT

Số lượng mua0 TKS

Bonus0 TKS

Số lượng bao gồm cả Bonus0 TKS

Chi tiết

Name
Multichain Ventures Tokes (TKS)
Date
2020-01-31 00:00 (UTC+0)
Price
1 TKS = 0.05 USDT
Bonus
30% Bonus for BTC, ETH, XRP, PROB, USDT
Bonus Lockup
30 days
Softcap
None
Hardcap
$2,500,000
Usage
Tokes are the integrated ecosystem of the Multichain Ventures suite of blockchain-based software and services. Discounted subscription on products, staking rewards, and universal fee reductions for holders.
Whitepaper
Tech
Waves
Minimum purchase
1 TKS

CẨN THẬN

  • Sale and purchase of TKS take place between you and TKS (the “Issuer”) and ProBit is neither a seller nor a party as any capacity in the sale of TKS
  • Purchase of TKS is final and there will be no refunds or cancellations
  • Please contact the Issuer for any inquiries regarding TKS
  • Distribution schedule of TKS is to be determined by the Issuer.
  • Xem các điều khoản

Thông báo về Giá

  • BTC,ETH,XRP: Giá USD đăng bởi CoinMarketCap tại https://coinmarketcap.com vào 23:00 giờ mỗi ngày (giờ UTC)
  • 1 USDT = 1 USD
  • PROB: giá khối lượng trung bình của 10 phút trước từ thị trường PROB/USDT tại ProBit Global được cập nhật mỗi phút.