Storichain (TORI) IEO

2nd
Danh sách đã được xác nhận
2019-07-01 05:00 ~ 2019-07-04 04:59 (UTC+0)
Mua PROBSố dư tài khoản khả dụng0.00000000PROB
Thanh toán
PROB
25%
50%
75%
100%
Bạn nhận
0
TORI
Kết thúc bán

Giá trị ước tính0 KRW

Giá4 KRW

Số lượng mua0 TORI

Bonus0 TORI

Số lượng bao gồm cả Bonus0 TORI

Chi tiết

Name
Storichain (TORI)
Date
2019-06-25(Tuesday) 12:00 (GMT+9)
Price
1 TORI = 4 KRW
Bonus
7% for KRW, ETH, BTC, 10% for PROB
Bonus Lockup
3 months after listing
Softcap
None
Hardcap
4,000,000,000 TORI
Usage
Non-face-to-face contract feee In Story Indury Value Chain, Users can use as Barter Item and Spend to Buy Creation Item, Reaction Item, Intellectual Property Contract Fee, Character Item and to fundraise for moviscript, drama script
Tech
ERC-20
Minimum purchase
12,500 TORI

CẨN THẬN

  • Sale and purchase of TORI take place between you and TORI (the “Issuer”) and ProBit is neither a seller nor a party as any capacity in the sale of TORI
  • Purchase of TORI is final and there will be no refunds or cancellations
  • Please contact the Issuer for any inquiries regarding TORI
  • Distribution schedule of TORI is to be determined by the Issuer.
  • Xem các điều khoản

Thông báo về Giá

  • BTC,ETH,XRP: Giá USD đăng bởi CoinMarketCap tại https://coinmarketcap.com vào 23:00 giờ mỗi ngày (giờ UTC)
  • 1 USDT = 1 USD
  • PROB: giá khối lượng trung bình của 10 phút trước từ thị trường PROB/USDT tại ProBit Global được cập nhật mỗi phút.