TETRA PAY (TPAY) IEO

3rdDanh sách đã được xác nhận

2021-07-20 09:00 ~ 2021-07-26 09:00 (UTC+0)

15% Bonus : PROB 10% Bonus : BTC, ETH, XRP, USDT

Mua PROBSố dư tài khoản khả dụng0.00000000PROB
Thanh toán
PROB
25%
50%
75%
100%
Bạn nhận
0
TPAY
Kết thúc bán

Giá trị ước tính0 USDT

Giá0.35 USDT

Số lượng mua0 TPAY

Bonus0 TPAY

Số lượng bao gồm cả Bonus0 TPAY

Chi tiết

Name
TETRA PAY (TPAY)
Date
2021-07-20 09:00 (UTC+0)
Price
1 TPAY = 0.35 USDT
Homepage
Bonus
15% Bonus for PROB
10% Bonus for BTC, ETH, XRP, USDT
Bonus Lockup
Softcap
0 USDT
Hardcap
0 USDT
Usage
Whitepaper
Tech
BEP20
Minimum purchase
1 TPAY

CẨN THẬN

  • Sale and purchase of TETRA PAY take place between you and TETRA PAY (the “Issuer”) and ProBit is neither a seller nor a party as any capacity in the sale of TETRA PAY
  • Purchase of TETRA PAY is final and there will be no refunds or cancellations
  • Please contact the Issuer for any inquiries regarding TETRA PAY
  • Distribution schedule of TETRA PAY is to be determined by the Issuer.
  • Xem các điều khoản

Thông báo về Giá

  • BTC,ETH,XRP: Giá USD đăng bởi CoinMarketCap tại https://coinmarketcap.com vào 23:00 giờ mỗi ngày (giờ UTC)
  • 1 USDT = 1 USD
  • PROB: giá khối lượng trung bình của 10 phút trước từ thị trường PROB/USDT tại ProBit Global được cập nhật mỗi phút.