UCROWDME (UCM) IEO

4thDanh sách đã được xác nhậnĐộc quyền

2020-07-13 03:00 ~ 2020-07-20 14:59 (UTC+0)

100% Bonus : PROB 95% Bonus : BTC, ETH, XRP, USDT

Mua PROBSố dư tài khoản khả dụng0.00000000PROB
Thanh toán
PROB
25%
50%
75%
100%
Bạn nhận
0
UCM
Kết thúc bán

Giá trị ước tính0 USDT

Giá0.05 USDT

Số lượng mua0 UCM

Bonus0 UCM

Số lượng bao gồm cả Bonus0 UCM

Chi tiết

Name
UCROWDME (UCM)
Date
2020-07-13 03:00 (UTC+0)
Price
1 UCM = 0.05 USDT
Bonus
100% Bonus for PROB
95% Bonus for BTC, ETH, XRP, USDT
Bonus Lockup
3 months after IEO ends
Softcap
Hardcap
2,000,000 USD
Usage
UCM tokens are generated when users submit ideas, insights or via gamified tasks. Tokens can then be redeemed against 1M+ online rewards.
Tech
ERC-20
Minimum purchase
40 UCM

CẨN THẬN

  • Sale and purchase of UCROWDME take place between you and UCROWDME (the “Issuer”) and ProBit is neither a seller nor a party as any capacity in the sale of UCROWDME
  • Purchase of UCROWDME is final and there will be no refunds or cancellations
  • Please contact the Issuer for any inquiries regarding UCROWDME
  • Distribution schedule of UCROWDME is to be determined by the Issuer.
  • Xem các điều khoản

Thông báo về Giá

  • BTC,ETH,XRP: Giá USD đăng bởi CoinMarketCap tại https://coinmarketcap.com vào 23:00 giờ mỗi ngày (giờ UTC)
  • 1 USDT = 1 USD
  • PROB: giá khối lượng trung bình của 10 phút trước từ thị trường PROB/USDT tại ProBit Global được cập nhật mỗi phút.