UCX (UCX) IEO

2ndListing on thg 11 5

2019-10-22 00:00 ~ 2019-11-04 14:00 (UTC+0)

2% Bonus : PROB

Mua PROBSố dư tài khoản khả dụng0.00000000PROB
Thanh toán
PROB
25%
50%
75%
100%
Bạn nhận
0
UCX
Kết thúc bán

Giá trị ước tính0 KRW

Giá650 KRW

Số lượng mua0 UCX

Bonus0 UCX

Số lượng bao gồm cả Bonus0 UCX

CẨN THẬN

  • Sale and purchase of UCX take place between you and UCX (the “Issuer”) and ProBit is neither a seller nor a party as any capacity in the sale of UCX
  • Purchase of UCX is final and there will be no refunds or cancellations
  • Please contact the Issuer for any inquiries regarding UCX
  • Distribution schedule of UCX is to be determined by the Issuer.
  • Xem các điều khoản

Thông báo về Giá

  • BTC,ETH,XRP: Giá USD đăng bởi CoinMarketCap tại https://coinmarketcap.com vào 23:00 giờ mỗi ngày (giờ UTC)
  • 1 USDT = 1 USD
  • PROB: giá khối lượng trung bình của 10 phút trước từ thị trường PROB/USDT tại ProBit Global được cập nhật mỗi phút.