weeMat (WMA) IEO

3rdLAUNCHPADListing on thg 2 17

2020-02-10 06:00 ~ 2020-02-12 05:59 (UTC+0)

20% Bonus : PROB 15% Bonus : BTC, ETH, XRP, USDT

Mua PROBSố dư tài khoản khả dụng0.00000000PROB
Thanh toán
PROB
25%
50%
75%
100%
Bạn nhận
0
WMA
Kết thúc bán

Giá trị ước tính0 USDT

Giá0.011 USDT

Số lượng mua0 WMA

Bonus0 WMA

Số lượng bao gồm cả Bonus0 WMA

Chi tiết

Name
weeMat (WMA)
Date
2020-02-10 06:00 (UTC+0)
Price
1 WMA = 0.011 USDT
Homepage
Bonus
20% Bonus for PROB
15% Bonus for BTC, ETH, XRP, USDT
Bonus Lockup
Softcap
€10,000,000
Hardcap
€100,000,000
Usage
Whitepaper
Tech
ERC-20
Minimum purchase
500 WMA

CẨN THẬN

  • Sale and purchase of WMA take place between you and WMA (the “Issuer”) and ProBit is neither a seller nor a party as any capacity in the sale of WMA
  • Purchase of WMA is final and there will be no refunds or cancellations
  • Please contact the Issuer for any inquiries regarding WMA
  • Distribution schedule of WMA is to be determined by the Issuer.
  • Xem các điều khoản

Thông báo về Giá

  • BTC,ETH,XRP: Giá USD đăng bởi CoinMarketCap tại https://coinmarketcap.com vào 23:00 giờ mỗi ngày (giờ UTC)
  • 1 USDT = 1 USD
  • PROB: giá khối lượng trung bình của 10 phút trước từ thị trường PROB/USDT tại ProBit Global được cập nhật mỗi phút.