Refine Medium (XRM) IEO

2ndDanh sách đã được xác nhận

2019-07-15 05:00 ~ 2019-07-17 14:59 (UTC+0)

35% Bonus : PROB 30% Bonus : BTC, ETH, XRP, USDT

Mua PROBSố dư tài khoản khả dụng0.00000000PROB
Thanh toán
PROB
25%
50%
75%
100%
Bạn nhận
0
XRM
Kết thúc bán Vòng.2nd

Giá trị ước tính0 ETH

Giá0.00085 ETH

Số lượng mua0 XRM

Bonus0 XRM

Số lượng bao gồm cả Bonus0 XRM

Chi tiết

Name
Refine Medium (XRM)
Date
2019-07-15 05:00 (UTC+0)
Price
1 XRM = 0.00085 ETH
Bonus
35% Bonus for PROB
30% Bonus for BTC, ETH, XRP, USDT
Bonus Lockup
1 month following IEO
Softcap
400 ETH
Hardcap
895 ETH
Usage
Decentralised media platform powered by Blockchain Technology to create an unbiased ecosystem
Whitepaper
Tech
ERC
Minimum purchase
50 XRM

CẨN THẬN

  • Sale and purchase of XRM take place between you and XRM (the “Issuer”) and ProBit is neither a seller nor a party as any capacity in the sale of XRM
  • Purchase of XRM is final and there will be no refunds or cancellations
  • Please contact the Issuer for any inquiries regarding XRM
  • Distribution schedule of XRM is to be determined by the Issuer.
  • Xem các điều khoản

Thông báo về Giá

  • BTC,ETH,XRP: Giá USD đăng bởi CoinMarketCap tại https://coinmarketcap.com vào 23:00 giờ mỗi ngày (giờ UTC)
  • 1 USDT = 1 USD
  • PROB: giá khối lượng trung bình của 10 phút trước từ thị trường PROB/USDT tại ProBit Global được cập nhật mỗi phút.