Zenith Coin (ZENITH) IEO

Danh sách đã được xác nhận

2021-11-15 06:00 ~ 2021-11-22 05:59 (UTC+0)

7% Bonus : PROB 5% Bonus : BTC, ETH, XRP, USDT

Mua PROBSố dư tài khoản khả dụng0.00000000PROB
Thanh toán
PROB
25%
50%
75%
100%
Bạn nhận
0
ZENITH
Kết thúc bán Vòng.1st

Giá trị ước tính0 USDT

Giá0.3 USDT

Số lượng mua0 ZENITH

Bonus0 ZENITH

Số lượng bao gồm cả Bonus0 ZENITH

Chi tiết

Name
Zenith Coin (ZENITH)
Date
2021-11-15 06:00 (UTC+0)
Price
1 ZENITH = 0.3 USDT
Homepage
Bonus
7% Bonus for PROB
5% Bonus for BTC, ETH, XRP, USDT
Bonus Lockup
Softcap
3,205,000 USDT
Hardcap
3,205,000 USDT
Usage
The underlying utility coin that powers the zenith hybrid chain
Whitepaper
Tech
Zenith chain
Minimum purchase
50 ZENITH

CẨN THẬN

  • Sale and purchase of Zenith Coin take place between you and Zenith Coin (the "Issuer") and ProBit is neither a seller nor a party as any capacity in the sale of Zenith Coin
  • Purchase of Zenith Coin is final and there will be no refunds or cancellations
  • Please contact the Issuer for any inquiries regarding Zenith Coin
  • Distribution schedule of Zenith Coin is to be determined by the Issuer.
  • Xem các điều khoản

Thông báo về Giá

  • BTC,ETH,XRP: Giá USD đăng bởi CoinMarketCap tại https://coinmarketcap.com vào 23:00 giờ mỗi ngày (giờ UTC)
  • 1 USDT = 1 USD
  • PROB: giá khối lượng trung bình của 10 phút trước từ thị trường PROB/USDT tại ProBit Global được cập nhật mỗi phút.