Zenith Coin (ZENITH) IEO

3rdDanh sách đã được xác nhận

2021-12-01 06:00 ~ 2021-12-04 05:59 (GMT+0)

5% Bonus : PROB 2% Bonus : BTC, ETH, XRP, USDT

Mua PROBSố dư tài khoản khả dụng0.00000000PROB
Thanh toán
PROB
25%
50%
75%
100%
Bạn nhận
0
ZENITH
Kết thúc bán

Giá trị ước tính0 USDT

Giá0.37 USDT

Số lượng mua0 ZENITH

Bonus0 ZENITH

Số lượng bao gồm cả Bonus0 ZENITH

CẨN THẬN

  • Sale and purchase of Zenith Coin take place between you and Zenith Coin (the "Issuer") and ProBit is neither a seller nor a party as any capacity in the sale of Zenith Coin
  • Purchase of Zenith Coin is final and there will be no refunds or cancellations
  • Please contact the Issuer for any inquiries regarding Zenith Coin
  • Distribution schedule of Zenith Coin is to be determined by the Issuer.
  • Xem các điều khoản

Thông báo về Giá

  • BTC,ETH,XRP: Giá US$ đăng bởi CoinMarketCap tại https://coinmarketcap.com vào 8:00 sáng mỗi ngày (giờ Hàn Quốc)
  • 1 USDT = 1 US$
  • PROB: giá khối lượng trung bình của 10 phút trước từ thị trường PROB/USDT tại ProBit Global được cập nhật mỗi phút.

Chi tiết

Name
Zenith Coin (ZENITH)
Date
2021-12-01 06:00 (GMT+0)
Price
1 ZENITH = 0.37 USDT
Homepage
Bonus
5% Bonus for PROB
2% Bonus for BTC, ETH, XRP, USDT
Bonus Lockup
Softcap
3,205,000 USDT
Hardcap
3,205,000 USDT
Usage
The underlying utility coin that powers the zenith hybrid chain
Whitepaper
Tech
Zenith chain