ZRT 3rd round (ZRT) IEO

Listing on thg 11 10

2023-10-30 06:00 ~ 2023-11-09 06:00 (UTC+0)

10% Bonus : PROB 5% Bonus : BNB, BTC, ETH, USDT

Mua PROBSố dư tài khoản khả dụng0.00000000PROB
Thanh toán
PROB
25%
50%
75%
100%
Bạn nhận
0
ZRT
Kết thúc bán

Giá trị ước tính0 USDT

Giá0.0003 USDT

Số lượng mua0 ZRT

Bonus0 ZRT

Số lượng bao gồm cả Bonus0 ZRT

Lịch trình nhận thưởng

Tìm hiểu thêm về vesting  
Ngày phân phối (UTC+0)Phân phối
2023-11-10 08:0060%
2023-12-10 08:0010%
2024-01-09 08:0010%
2024-02-08 08:0010%
2024-03-09 08:0010%

CẨN THẬN

  • Sale and purchase of ZRT take place between you and ZRT (the "Issuer") and ProBit is neither a seller nor a party as any capacity in the sale of ZRT
  • Purchase of ZRT is final and there will be no refunds or cancellations
  • Please contact the Issuer for any inquiries regarding ZRT
  • Distribution schedule of ZRT is to be determined by the Issuer
  • Xem các điều khoản

Thông báo về Giá

  • BTC,ETH,BNB: Giá USD đăng bởi CoinMarketCap tại https://coinmarketcap.com vào 23:00 giờ mỗi ngày (giờ UTC)
  • 1 USDT = 1 USD
  • PROB: giá khối lượng trung bình của 10 phút trước từ thị trường PROB/USDT tại ProBit Global được cập nhật mỗi phút.