IEO

Lịch sử IEO
Đã kết thúc
Volare
PROBUSDTETH
Danh sách đã được xác nhậnPhần thưởng 5%
Đã kết thúc
ROVI Network 2nd Round
PROBUSDTBTCETH
Niêm yết trên 17 thg 1, 2023Phần thưởng 5%
Đã kết thúc
Rimaunangis 2nd Round
PROBUSDTBTCETH
Danh sách đã được xác nhậnPhần thưởng 2,5%
Đã kết thúc
Metarix 3rd Round
PROBUSDTBTCETH
Danh sách đã được xác nhậnPhần thưởng 5%
Đã kết thúc
Rimaunangis
PROBUSDTBTCETH
Danh sách đã được xác nhậnPhần thưởng 5%
Đã kết thúc
ROVI Network
PROBUSDTBTCETH
Niêm yết trên 17 thg 1, 2023Phần thưởng 20%
Đã kết thúc
Metarix 2nd Round
PROBUSDTBTCETH
Danh sách đã được xác nhậnPhần thưởng 5%
Đã kết thúc
Metarix
PROBUSDTBTCETH
Danh sách đã được xác nhậnPhần thưởng 5%
Đã kết thúc
Launchpad iCommunity 3rd Round
PROBUSDTBTCETH
Niêm yết trên 7 thg 6, 2022Phần thưởng 5%
Đã kết thúc
Incube Chain 2nd Round
PROBUSDTBTCETH
Niêm yết trên 23 thg 5, 2022Phần thưởng 5%
Đã kết thúc
Ecoreal Estate 3rd Round
PROBUSDTBTCETHXRP
Danh sách đã được xác nhậnPhần thưởng 30%
Đã kết thúc
Launchpad iCommunity 2nd Round
PROBUSDTBTCETH
Niêm yết trên 7 thg 6, 2022Phần thưởng 5%
...