Các câu hỏi thường gặp (FAQ)IEOCách tham gia sự kiện mua IEO

Cách tham gia sự kiện mua IEO

Ngày xuất bản: lúc 2:56 22 tháng 9, 2022 (UTC+0)
  1. Hoàn thành KYC.
  2. Đăng nhập và kiểm tra trang IEO chính để tìm IEO cụ thể mà bạn muốn tham gia.

  1. Danh sách các loại tiền được chấp nhận sẽ được hiển thị,ị trong đó có PROB, BTC, USDT và ETH, cùng với các phần thưởng liên quan. Bạn cũng có thể sử dụng máy tính để xem thông tin chi tiết bao gồm số lượng token tiền thưởng cụ thể sẽ được thưởng cũng như tổng giá cho một số tiền mua cụ thể.

  1. Nếu cần, hãy nạp đơn vị tiền tệ cụ thể mà bạn muốn thực hiện mua (tham khảo BƯỚC 3. Cách nạp tiền trên ProBit Global)

  1. Sau khi IEO đã sẵn sàng, hãy nhập số tiền bạn muốn mua và nhấp vào “Mua” để tiếp tục.

  1. Số dư IEO của bạn sẽ được hiển thị trên trang sau khi giao dịch mua của bạn hoàn tất.

  1. Vui lòng tham khảo chi tiết về token để biết thông tin liên quan đến lịch trình phân phối   token IEO.