Các câu hỏi thường gặp (FAQ)Hướng dẫn xác minh số dư của bạn

Hướng dẫn xác minh số dư của bạn

Ngày xuất bản: lúc 6:00 15 tháng 10, 2018 (UTC+0)

Để kiểm tra số dư hiện có trong ví ProBit Global của bạn, hãy nhấp vào 'Wallet' trong menu ở đầu trang chủ, sau đó chọn Số dư

Các chi tiết như Số dư khả dụng, Tổng số dư và Giá trị USDT sẽ được hiển thị.

  • Số dư khả dụng - số lượng tiền được thể hiện trong ví có sẵn để giao dịch. KHÔNG BAO GỒM các đồng tiền bị khóa trong các giao dịch đang diễn ra như lệnh mở hoặc stake.
  • Tổng số dư - tổng số tiền có trong ví. Số tiền này áp dụng cho tất cả tài sản BAO GỒM số tiền bị khóa trong các giao dịch đang diễn ra như lệnh mở hoặc stake.
  • Giá trị USDT - giá trị USDT gần đúng của đồng tiền được giữ trong ví. Nó được tính toán dựa trên giá giao dịch gần đây nhất của đồng tiền đó. Xin lưu ý rằng giá trị gần đúng của đồng tiền có thể dao động tùy thuộc vào tình hình thị trường hiện tại và nó không ảnh hưởng đến tổng số tiền được giữ trong ví.

Một cách khác để xem số dư của bạn là thông qua nền tảng giao dịch. Nhấp vào Sàn giao dịch ở menu trên cùng. Ở góc dưới cùng bên trái, bạn sẽ tìm thấy bản tóm tắt số dư trong ví của mình. 

Tại sao tôi không thấy tiền của mình?

Xin lưu ý rằng nếu bạn có bất kỳ giao dịch nào đang diễn ra, chẳng hạn như lệnh mở hoặc stake, số tiền sẽ không khả dụng. Số tiền bị khóa trong các lệnh mở và stake chỉ hiển thị trong Tổng số dư.

Giá trị số tiền được tính như thế nào trong số dư ví của tôi?

Giá trị tiền xu trong ví của bạn được tính theo công thức sau:

GIÁ TRỊ USDT = GIÁ GIAO DỊCH CUỐI CÙNG x SỐ TIỀN

Nếu giá trị của đồng xu thấp hơn hoặc cao hơn những gì bạn đã mong đợi, vui lòng tính toán lại dựa trên giá giao dịch cuối cùng.

Số dư trong ví của tôi khác với số dư địa chỉ tiền gửi của tôi trên blockchain

Để bảo vệ hơn nữa các khoản tiền do người dùng ký gửi, số dư trong ProBit Global được chia và lưu trữ trong cả ví lạnh và ví nóng. Số dư bạn thấy trong trình khám phá Blockchain có thể chỉ phản ánh chi tiết của địa chỉ ví nóng cụ thể. Để kiểm tra tổng số dư trong ví của bạn trong ProBit Global, vui lòng theo dõi trang web và truy cập trang Ví> Số dư.